عملیاتی

در یک جمله، بی تی ال پل، کارش را می‌شناسد. این کارشناسان زبده، با شناخت دقیق و ایده‌های ناب خود، توجه همه را جلب می‌کنند.

پشتیبانی

تعهد تعریف این واحد در یک کلمه است. تیم مدیریت پروژه‌ی پل، که سامان دهنده‌ی نقشه‌های پیروزی است. تیزبینانی که همیشه برای کمک حاضرند.

با مقاصد درست

مقصد رهگذران هرچه که باشد رسانه‌ی پل آنها را می‌رساند. آدم‌هایی دقیق و متعهد که هنرشان شناساندن است.

هنر کاربردی

شعبده‌بازان پل که تصاویری سحرانگیر و زیبا خلق می‌کنند. چیره‌دستانی که مهارتشان آفرینش زیبایی است.

ساختار هدفمند

متخصصانی که ساختار می‌دهند و همه جوانب را بررسی می‌کنند. مغز سازمان ما…

از ایده تا اجرا

کاراگاهان پل که خستگی نمی‌شناسند. بازوی اجرایی و قدرتمند که بهترین محتوا را خلق می‌کنند.

با مسیرهای خلاقانه

در پل، مسیر ما خلاقیت است. تیمی باتجربه و در عین حال جوان که ایده‌هایشان به مسیر پیش روی همراهان پل روشنی می‌بخشد.

پل

آدم‌های باسابقه و شناخته شده در صنعت پلی ساختند برای رسیدن، برای رساندن، ستون‌هایی که قدرت و استحکام پل را تضمین می‌کنند.