مشتریان ما

کسب و کارهایی که به ما اعتماد کردند

از بدو تاسیس پل تا کنون مشتریان مختلفی بوده اند که به واسطه ایده های نو، استراتژی های خلاقانه و یا تجربه های گذشته، در حوزه دیجیتال مارکتینگ و BTL با ما همکاری داشته اند. این مشتریان از صنعت بیمه، مواد شوینده ، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و نوشیدنی و همچنین در بخش های خدمات و لجستیک به شرکت پل برای انجام فعالیت های ارتباطی شان اعتماد نموده اند. شما می توانید در این صفحه با مشتریان پل و کمپین های مختلفی که برایشان اجرا نموده ایم آشنا شوید.

بیمه

غذا و نوشیدنی

شوینده، آرایشی و بهداشتی

خودرو و تجهیزات مرتبط

پزشکی و دارویی

لجستیک

فناوری اطلاعات