کلییر

برند کلییر به عنوان یک برند پیشرو در صنعت شامپو های مردانه، برای هم راستا بودن با برند کلییر جهانی، چارچوب‌های سختگیرانه‌ای برای همکاری با آژانس ارتباطی خود دارد. چالش انطباق با این چارچوب ها و طراحی و اجرای کمپین های خلاقانه بر اساس این استاندارد ها، قصه تجربه لذت بخش آژانس پل مارکوم با برند کلییر است. قصه ای که همچنان ادامه دارد.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

پل از نگاه مشتریان

 

 

 

1400