صورت مسئله برند

با توجه به ارتباط بین برند کلییر و مقوله‌ی فوتبال که همواره در رویکردهای ارتباطی این برند چه در مقیاس جهانی و چه در ایران نمود داشته است، رویدادهای مهم فوتبالی همیشه فرصت مناسب و جذابی برای این برند بوده تا ارتباط خود را با مخاطبانش قوی‌تر کند. در همین راستا، یکی دیگر از همکاری‌های پل و کلییر کمپین دیجیتالی بود که همزمان با مسابقات یورو ۲۰۲۰ (تابستان ۱۴۰۰) رقم خورد.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

در راستای توسعه صفحه اینستاگرام، سری مسابقات اینستاگرامی با کانسپت فوتبال همزمان با شروع مسابقات یورو انجام شد. همچنین دو ویدئو اداپتیشن (اداپته شده از ویدئو های برند جهانی کلییر) انجام شد. همچنین با مذاکره با پیچ های فوتبالی اینستاگرام، توافقی ایجاد شد تا ویدئو های مربوط به یورو 2020 با پری رول و اند رول کمپین کلییر  بارگذاری شوند.

مجموعه اطلاعات، به ما امکان طراحی یک چتر ارتباطی را داد که متشکل از ویژگی های مشترک محصول، برند و مخاطب بود و زمینه سازی ارتباط کامل بین آنها را ایجاد می‌کرد. بر همین اساس، مسیر ارتباطی دو فازه به مشتری پیشنهاد شد. در فاز اول آن مخاطب‌ها با محصول آشنا می‌شوند و نسبت به امتحان کردن آن ترغیب می‌شوند. در فاز  دوم برای مخاطبین انگیزه‌ی وفاداری ایجاد می‌کنیم.

 در نهایت، شعار پیشنهادی و ایده های اجرایی در راستای همین مسیر پیشنهادی به طراحی شد و به مشتری ارائه شد تا با آنها بتواند کار خود را پیش ببرد. راه حل های پل، در سه ردیف ATL، TTL و BTL گسترش داشت.

آنچه شما دیدید...