نمونه کارها

پروژه‌های انجام شده در پل

پل در تبلیغات بیشتر از هر چیز روی فضای دیجیتال تمرکز کرده است. زیرا در دنیای امروز، دیجیتال مارکتینگ یکی از بهترین راه‌حل‌های تبلیغاتی است که بستر گسترده‌ای دارد و بسیاری از برندهای بزرگ در جهان نیز در این رسانه سرمایه‌گذاری می‌کنند. البته ناگفته نماند که پل در حوزه‌های دیگر مانند تبلیغات محیطی نیز در قالب یک مشاور ظاهر شده و به خوبی از پس مسئولیت خود برآمده است.