دارو سازی دکتر عبیدی

همکاری با دارو سازی دکتر عبیدی جدا از یک تجربه موفق کسب و کاری، یک حس خوب و مسئولیت معنوی را برای  ما در پل ایجاد می کرد. همکاری با یک تیم جوان و پر شوق و پر از اشتیاق برای انجام کار های جدید باعث شده بود که ما بیش از پیش، مشتاق حل صورت مسئله های تبلیغاتی برند دارو سازی دکتر عبیدی باشیم. این تجربه موفق به طور پی در پی در چند کمپین موفق تبلیغاتی تکرار شد و تلاش ما برای حفظ این برند ارزشمند در لیست مشتریان خود همیشه ادامه دارد.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

پل از نگاه مشتریان

 

 

 

1402