کمپین شخص واحد – بیمه دی

شخص واحد در دنیای بیمه‌ها، ساختن جایگاه ویژه در ذهن مخاطب کار آسانی نیست. اما این کمپین تفاوت را از همان ابتدا با نامش “شخص واحد” آغاز کرد و در ادامه با ساخت ویدئوهای سریالی ویژگی‌های این بیمه‌نامه برای مخاطب تعریف شد. ۳انیمیشن نیز در کنار سایر محتواهای تولید شده مکمل این ویدئوهای سریالی برای […]