صورت مسئله برند

بیمه دی به عنوان بیمه‌ای که بیشترین سهم بازار را در بخش درمان دارد برای معرفی محصولی جدید با عنوان بیمه درمان تکمیلی انفرادی (که در این نوع بیمه شخص به صورت انفرادی می‌توانست با پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بدون وابستگی به سازمان یا ارگانی خود را بیمه نماید) به بازار عرضه کرد.

معرفی این محصول بیمه‌ای در سطح گسترده و فروش آن صورت مسئله‌ی اصلی بیمه دی در این کمپین بود.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

قدم اول برای شناسایی موفق محصول در بین مخاطبین هدف، انتخاب نام مناسب بود که با پیشنهاد بیمه‌نامه شخص واحد این قدم با موفقیت برداشته شد.

پس از آن باید به هدف فروشی که تعیین شده بود می‌رسیدیم اما قبل از آن لازم بود مخاطبین هدف، نیاز به این محصول را بیشتر حس کنند.

بنابراین راه‌اندازی یک موج توئیتری که به هزینه‌های بالای درمان و لزوم داشتن بیمه تکمیلی اشاره می‌کرد راهکار مناسبی برای ایجاد نیاز بود.

پس از آن که فضا در توئیتر ساخته و پرداخته شد، تولید محتوای ویدئویی سریالی براساس نیاز یک شغل آزاد به بیمه تکمیلی، برای بیمه شخص واحد و وایرال آن در فضای مجازی شروع شد که  یک راهکار مناسب برای انجام همزمان معرفی محصول و فروش آن بود برای بیشتر دیده شدن بیمه شخص واحد نیازمند رسانه‌های محیطی نیز بودیم. بیلبورد‌ها،  گزینه مناسبی برای دیده‌شدن بودند، اما از آنجایی که ما خود رسانه‌دار نبودیم می‌بایست ازطریق رسانه‌داران دیگری اقدام به اجاره فضا برای اکران می‌کردیم که اینجا آژانس تبلیغاتی پل به عنوان یک مشاور در کنار بیمه دی در تمام شهر‌ها و استان‌ها با رسانه‌داران اصلی آن شهر مذاکره نمود و قرارداد‌ها توسط خود بیمه دی بسته شد تا عملا با حذف واسطه هزینه اکران پایین‌ترآمده و با بودجه‌ای که موجود بود بتوان اکران بیشتری داشت.

درنتیجه محصول به درستی معرفی و اهداف فروش در زمان تعیین شده زده شد.

آنچه شما دیدید...