صورت مسئله برند

شرکت داروسازی دکتر عبیدی، مسئله ایجاد آگاهی از دو مکمل غذایی برای مادران در دوران بارداری و بعد از زایمان به نام  مکمل فروفورت انرژی برای تامین آهن و مکمل بونآرکو برای جلوگیری از پوکی استخوان را برای مخاطبین هدف، به عنوان صورت مسئله اصلی کمپین ارتباطی خود مطرح کرد.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

اگرچه مادران اولویت ها را به کودک خود می‌دهند، آنها می‌دانند که باید خود نیز سالم باشند تا بتوانند از کودکان مراقبت کنند. مادران، به دو دسته نسل قدیم و جدید بخش می‌شوند. نسل قدیم از روش های مراقبت سنتی استفاده می‌کنند و فداکاری های زیادی برای کودکان انجام می‌دهند. نسل جدید، معمولا تمرکز بیشتری بر خود مراقبتی دارند و به دنبال منابع موثق برای تربیت می‌گردند.

کانسپت ارتباطی این پروژه، Strong Care انتخاب شد که در دو لایه‌ی «محافظت قوی مکمل‌ها از مادر » و «مراقبت مادر از فرزند با قدرتی که از مکمل ها گرفته» معنی می‌دهد. از بین شعار های پیشنهاد شده، شعار «این نقش، مکمل می‌خواهد» انتخاب شد. نقش مادر، نقشی دشوار است که برای اجرای آن، مکمل ها به کمک او می‌آیند.

در همین راستا، نقاط تماس مادران و اطرافیان آنها تحلیل و کمپین در دو سطح  TTL و BTL  اجرا شد. مکمل های مادر در چند مرکز مادر و کودک پروموت شد و فعالیت های دیجیتال نیز  همراه با یک ویدیو وایرال، معرفی در پادکست و بنر هایی در فروم تبادل نظر مادران نیز قرار  گرفت.

آنچه شما دیدید...