یورو 2020

صورت مسئله برند با توجه به ارتباط بین برند کلییر و مقوله‌ی فوتبال که همواره در رویکردهای ارتباطی این برند چه در مقیاس جهانی و چه در ایران نمود داشته است، رویدادهای مهم فوتبالی همیشه فرصت مناسب و جذابی برای این برند بوده تا ارتباط خود را با مخاطبانش قوی‌تر کند. در همین راستا، یکی […]

راز ترکیب برنده

صورت مسئله برند شرکت هوفنبرگ با وجود حضور پر رنگ در زمینه نوشابه ها و  ماالشعیر،سهم بازا کوچکی از نوشیدنی‌های انرژی زا را اختصاص داشت. مسئله ای که از سوی این شرکت مطرح شد، ایجاد راهنمای ارتباطی و تبلیغاتی به همراه هویت برند محصول انرژی‌زا‌های هوفنبرگ بود. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی […]

اسپانسرینگ برنامه فوتبال 120

صورت مسئله برند در سال 1400 بیمه دی اسپانسر بخشی از برنامه فوتبال 120 بود. با این تصمیم اتخاذ شده، برند با صورت مسئله مکانیزم اسپانسرینگ در برنامه فوتبال 120 به آژانس پل به مشورت پرداخت. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی BTL دیدن آرت‌ورکها راه حل پیشنهادی ما: ما فکر کردیم که […]