یورو 2020

صورت مسئله برند با توجه به ارتباط بین برند کلییر و مقوله‌ی فوتبال که همواره در رویکردهای ارتباطی این برند چه در مقیاس جهانی و چه در ایران نمود داشته است، رویدادهای مهم فوتبالی همیشه فرصت مناسب و جذابی برای این برند بوده تا ارتباط خود را با مخاطبانش قوی‌تر کند. در همین راستا، یکی […]

راز ترکیب برنده

صورت مسئله برند شرکت هوفنبرگ با وجود حضور پر رنگ در زمینه نوشابه ها و  ماالشعیر،سهم بازا کوچکی از نوشیدنی‌های انرژی زا را اختصاص داشت. مسئله ای که از سوی این شرکت مطرح شد، ایجاد راهنمای ارتباطی و تبلیغاتی به همراه هویت برند محصول انرژی‌زا‌های هوفنبرگ بود. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی […]