راز ترکیب برنده

صورت مسئله برند شرکت هوفنبرگ با وجود حضور پر رنگ در زمینه نوشابه ها و  ماالشعیر،سهم بازا کوچکی از نوشیدنی‌های انرژی زا را اختصاص داشت. مسئله ای که از سوی این شرکت مطرح شد، ایجاد راهنمای ارتباطی و تبلیغاتی به همراه هویت برند محصول انرژی‌زا‌های هوفنبرگ بود. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی […]