کمپین معرفی مکمل آهن مادران

صورت مسئله برند شرکت داروسازی دکتر عبیدی، مسئله ایجاد آگاهی از دو مکمل غذایی برای مادران در دوران بارداری و بعد از زایمان به نام  مکمل فروفورت انرژی برای تامین آهن و مکمل بونآرکو برای جلوگیری از پوکی استخوان را برای مخاطبین هدف، به عنوان صورت مسئله اصلی کمپین ارتباطی خود مطرح کرد. ایده‌پردازی استراتژی […]