صورت مسئله برند

یکی از دغدغه‌های ارتباطی بیمه دی، ایجاد ارتباط مؤثر  با نمایندگان بوده و یکی از راه‌هایی که می‌توان به کمک آن چنین ارتباطی را ایجاد کرد، استفاده از ابزار ارتباطی مؤثری مانند شبکه‌های اجتماعی است.
برای ارتباط بیشتر بیمه دی با نمایندگان و همچنین سنجش میزان دانش و معیاهای عملکردی مانند صبر و حوصله در پاسخ به مشتریان  و…  تلاش کردیم تا با تولید یک ویدئو با نمایندگان رابطه احساسی ایجاد کرده و انگیزه آن‌ها را برای افزایش سطح کیفی خدماتشان بیشتر کنیم.

معرفی این محصول بیمه ای در سطح گسترده  و فروش آن صورت مساله ی اصلی بیمه دی در این کمپین بود.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

ما مشابه با یکی از برنامه‌های تلویزیونی بین‌المللی چالشی را پیشنهاد می‌دهیم. در طی این چالش ما با نمایندگان بیمه دی در نقاط مختلف ایران تماس خواهیم گرفت. در طی این تماس‌ها سعی خواهد شد تا نماینده را به چالش کشیده و میزان صبر و اطلاعات این نماینده را بسنجیم.برای اثربخشی بیشتر این رویکرد، پیشنهاد می‌کنیم این چالش ادامه‌دار باشد و در دوره‌های زمانی مختلف اجرا شود و در صفحه اینستاگرام نمایندگان  برای تعامل با مخاطبین منتشر شد.

نتیجه گیری:

  • برای نمایندگانی که موفق به صبر در طی مدت زمان تعیین شده باشند، جوایزی در نظر گرفته می‌شود.
  • از پشت صحنه‌های این وویس‌ها و مصاحبه‌ها نیز می‌توان بدون نام بردن از نمایندگان، محتواهای طنز و جذاب تولید کرد.

آنچه شما دیدید...