صورت مسئله برند

در سال‌های 1398 و 1399 کمپین‌های مختلفی تحت نام جانبخش و با همکاری مشترک میان بیمه دی و انجمن اهداء عضو، اجرا شد. تمرکز تمامی این کمپین‌ها بر دو موضوع معرفی جانبخش و معرفی محصول بیمه درمان انفرادی بود.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما

در رویکرد معرفی محصول کمپین جانبخش، بیمه دی با استفاده از هشتگ «جان‌بخشم» و انتشار ویدئو از افراد در فاز اول، درخواست از مخاطبان به منظور آپلود عکس خود درقالب برندد شده، و بارگذاری آن در صفحه شخصی خود برای پیوستن به کمپین جان‌بخش در فاز دوم؛ کمپین جانبخش را اجرا کرد. همچنین از افراد خواسته شد تا ضمن انتشار عکس‌های خود با نماد کمپین، صفحه‌ی بیمه دی را نیز منشن کنند تا بیمه دی به عنوان متولی کمپین به صورت مشخص، معرفی شود.

در فاز فروش این کمپین، با استفاده از رسانه‌های گسترده همچون محیطی، درون‌برنامه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات وب سعی شد تا در عین معرفی سبد محصولی جانبخش، فروش مربوط به این محصولات نیز افزایش پیدا کند.

از آنجا که هدف اصلی در اینجا برندینگ برای بیمه دی و انجمن اهداء عضو ایرانیان با یک رویکرد پیوند احساسی و عاطفی بود، پیشنهاد شد تا در بخش اول، به منظور افزایش هرچه بیشتر مخاطبین و همچنین ایجاد آگاهی گسترده از فرهنگ اهداء عضو و همکاری بیمه دی در اشاعه این فرهنگ، یک محصول مشترک توسط بیمه دی و انجمن اهداء عضو ایرانیان بصورت یک فیلم کوتاه با موضوع اهداء عضو ساخته شود.

آنچه شما دیدید...