صورت مسئله برند

با شیوع کرونا و وضعیت موجود در کشور، بیمه دی با رویکرد با شما برای جبران، باید حضوری موثر در جامعه پیدا می کرد. به همین جهت با صورت مسئله معرفی محصول بیمه نامه کرونا به پل برگشت.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

با طراحی کمپین به منظور معرفی بیمه نامه کرونا به عنوان محصولی جدید از بیمه دی و برنامه ریزی رسانه دیجیتال و حضور در برنامه فوتبال 120 با توجه به اسپانسرینگ بیمه دی ، تمرکز تمامی دارایی های برند بر محصول بیمه نامه کرونا بود. نوشتن گویس مجری برنامه فوتبال 120، تولید ویدیو وال برنامه، وایرال در فضای اینستاگرام، تولید زیرنویس، تولید محتوای فضای دیجیتال و وایرال محتوا در فضای اینستاگرام از جمله اقدامات یکپارچه آژانس پل در کمپین بیمه نامه کرونا بیمه دی بود.

آنچه شما دیدید...