هوفنبرگ

بازار نوشیدنی های انرژی زا، جای سختی برای ورود هر برندی است، رقبای سرسخت، بازی را به سطوح بالاتری می برند. جایگاه ذهنی برند های نوشیدنی های انرژی زا در ذهن مخاطب به راحتی ساخته نمی شود. جذابیت برند هوفنبرگ با ماهیت رازآلودگی آن   جذابیت کشف و حل این چالش را برای ما دوچندان کرد. […]