تیم مدیریتی

محمدرضا سیار

مدیرعامل

رکسانا خلیلی

مدیر امور مشتریان

قاسم صارمی

مدیر آتلیه

یاسمن سعیدی

مدیر استراتژی

مجید محمدی

مدیر مالی

روزبه ناصری

مدیر BTL

فرهان معین زاده

مدیر مارکتینگ